Zastupitelstvo

Organizační struktura

Starosta:

Místostarosta:

Bronislav Tomeš

Mgr. Simona Tahalová

Zastupitelé obce Bradlecká Lhota (2014-2018):

Eder Martin

Morávek Luděk

Faitová Petra

Tomšová Iveta

Fišer JaroslavZaměstnanci:

Haratická Miloslava - účetníVýbory:

Finanční výbor:

Kontrolní výbor:

předseda:   Faitová Petra 

předseda:      Tomšová Iveta 

členové:     Čermáková Novosádová Jana,                                   Kořínková Bohuslava

členové:         Jenčková Jana, Nováková Lenka


Kulturní a sociální komise:


předseda:    Morávek Luděk


členové:       Haratická Vladislava, Preislerová Marie


aktualizováno: 16. 11. 2020 23:10, Bronislav Tomeš

Novinky z úřadu

Poskytování informací

aktualizace stránky: 12. 4. 2021

  • Bronislav Tomeš

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Důležitá telefonní čísla

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112   
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Městská policie156
Policie158