Smlouvy

Smlouva o poskytnutí dotace - 21.10.2019

"Nákup techniky pro společné využití obcemi MR Tábor"

Smlouva o poskytnutí dotace - 27.9.2017

"Předcházení vzniku odpadů v MR Tábor"

Smlouva o poskytnutí dotace - 27.9.2017

"Oprava místních komunikací v MR Tábor"

aktualizováno: 14. 11. 2020 18:59, OI Developer

Novinky z úřadu

Poskytování informací

aktualizace stránky: 12. 4. 2021

  • Bronislav Tomeš

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

MÍSTO A ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI O INFORMACE

Důležitá telefonní čísla

aktualizace stránky: 12. 2. 2021

  • OI Developer

Tísňová volání

Jednotné evropské číslo tísňového volání112   
Hasiči150
Zdravotnická záchranná služba155
Městská policie156
Policie158