INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

  • Bronislav Tomeš
  • 158

ČEZ distribuce informuje

Termín odstávky  24. 3. 2021, 7:30-15:00
Bradlecká Lhota (okres Semily)
Bradlecká Lhota
č. ev. 10, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 33, 34, 35, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 125
kat. území Bradlecká Lhota (kód 608998)
parcelní č.
230
kat. území Železnice (kód 796123)
parcelní č.
589/4