Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

  • začíná v neděli 24.10. 13:35 - končí v 13:45
  •  koná se u Kulturního domu

Novinky z obce

PF 2022

aktualizace článku: 29. 12. 2021

  • Bronislav Tomeš
  • 39
PF 2022

anotace článku

Vážení občané,

dovolte, abych i na sklonku letošního roku poděkoval všem, kteří pracovali pro obec a pomáhali zvládnout úkoly obce v této složité době.