Vítejte na stránkách obce Obec Bradlecká Lhota.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Hasiči

Webové stránky hasičů: www.hasicibradleckalhota.estranky.cz

Historie spolku 

V Bradlecké Lhotě bylo od roku 1872 do roku 1894 zaznamenáno deset požárů. Oheň v domě nebo ve stodole tehdy znamenal zkázu celého stavení. Lhota tenkrát vlastnila pouze malou ruční stříkačku ( tzv. "káď" ), která měla velice malý výkon a s rozsáhlejším ohněm nic nezmohla. Proto obec koupila r. 1894 čtyřkolovou ruční stříkačku, 150 m hadic a postavila skladiště. Bylo však zřejmé, že bez sehraného družstva bude i toto vybavení málo platné. Proto místní učitel J.J.Fučík (který byl i u založení sboru v Nové Vsi, kde předtím bydlel) svolal na 21.4.1895 schůzi občanů. Na ní 23 mužů podepsalo prohlášení, ve kterém se zavazují, že přistoupí k hasičskému sboru, který se v obci zřídí. A tak mohl starosta Josef Luňák uspořádat 8.9.1895 první valnou hromadu, na které byl slavnostně ustanoven "sbor dobrovolných hasičů". Předsedou sboru se stal Alois Kazda, velitelem Josef Luňák a jednatelem J.J.Fučík. Sbor čítal 26 členů činných, 8 zakládajících a 6 přispívajících. K 1.lednu 1896 se sbor přihlásil k župě č.19 - Jičínské (založena1882).

13.6. 1898 vyjel sbor k požáru na Kyje a 9.9. téhož roku pomáhal likvidovat oheň v Železnici. 25.2.1899 hořelo opět v Železnici a 17.12.1900 likvidoval SDH první požár v obci od svého založení - v č.p. 14 u Bažantů. R.1902 se měl v Bradlecké Lhotě konat výroční 20. sjezd Jičínské župy, ale pro nedostatek financí byl přesunut do Kovače.

Počátek dvacátého století

21.9.1903 sbor vyjel k ohni na Kyje. 17.7.1904 hořelo v obci a to v č.p. 46 u Jana Slavíka. O týden později díky suchému létu zachvátil oheň na Kyjích čtyři stavení a náš sbor opět pomáhal požár likvidovat.

R. 1907 měl SDH k dispozici jednu čtyřkolovou stříkačku se savicí, jednu berlovku, 150 metrů hadic, stejnokroje a další materiální vybavení v celkové hodnotě 2084 K.

19.9. 1909 hořelo v kovárně č.p. 60 u pana Nýdrleho a o rok později opět v č.p. 14 u Bažantů.

R. 1912 náš sbor přestoupil k župě Lomnické ( založena 27.12. 1895 ).

V neděli 21.června 1914 se v Bradlecké Lhotě konal výroční 18. sjezd této župy. Bohatého kulturního pořadu se zúčastnilo dvacet družstev z naší a šest družstev ze sousední Jičínské župy.

Během I.světové války bylo 15 členů na frontě a ani v následujících letech sbor nevyvíjel takovou činnost jako před válkou.

R. 1922 pomáhal hasit u dvou požárů v Železnici a 24.4. 1923 v č.p. 8 u Jechů.

R. 1924 odstoupil ze své funkce pokladníka a jednatele zakladatel našeho SDH J.J.Fučík. Funkci po něm převzal nový učitel Josef Stříbrný. O rok později došlo k dalším změnám na vedoucích místech a činnost sboru se celkově oživila.

R. 1927 hasiči likvidovali požár v č.p. 13 a asistovali u ohně v Železnici.

R. 1931 měl SDH celkem tři zásahy ( např. č.p. 34 stodola u Maťátků ). 40. výročí založení sboru bylo oslaveno okrskovým cvičením, které se konalo 2.6. 1935 za účasti 220 hasičů a 500 diváků. Ti viděli cvičení mužů, žen, žáků i žákyň. V témže roce byla zakoupena dvoukolová motorová stříkačka nákladem 26 000 Kč od firmy Ebert Praha.

Nová stříkačka se osvědčila již následujícího roku při požáru stodoly v č.p. 36 u pana A.Luňáka. R.1937 se konal ve Lhotě 41. župní sjezd.

R. 1938 hořelo v č.p. 47 u Petra Kracíka. Téhož roku musela být motorová stříkačka dána k nákladné opravě (rozbitá cívka).

Za války se hasiči zúčastnili pouze požáru továrny na hračky v Železnici r. 1942, jinak byla jejich činnost silně omezena.

Poválečné období

R. 1946 se po pěti letech konala valná hromada a SDH obnovil svou běžnou činnost. Od r. 1949 se na schůzích neustále přetřásá otázka stavby nové zbrojnice.

R. 1953 byla pro požární účely zakoupena TATRA 57B.

R. 1957 byla ve staré zbrojnici upravena podlaha a provedly se i další opravy.

R. 1958 byla pod střechou zbrojnice nová a r. 1959 se v ní konala výroční schůze, na které byla připomenuta historie sboru ( místo r. 1955, kdy se 60. výročí založení nijak neslavilo). Byla nám také přidělena stříkačka PS-8 ze Semil.

R. 1963 se tradiční hasičský ples konal poprvé v novém kulturním domě. Od OI ČSPO nám bylo přiděleno nákladní auto TATRA 805.

R. 1964 byla zapojena siréna a sbor pomáhal při požáru u Morávků na Kyjích. R. 1965 u příležitosti 70. výročí založení SDH bylo u nás na střelnici okrskové cvičení za účasti pěti sborů. Pořádána byla též slavnostní schůze, na které byl přečten obsažný příspěvek k tomuto výročí.

R. 1966 pomáhali hasiči při povodni odčerpáváním vody ze sklepů.

R. 1967 byl postaven sušák hadic. Hasiči úspěšně zasáhli při požáru lesa na Ploužnici.

R. 1968 byla dostavěna hasičská nádrž ( používána i jako koupaliště ), která v případě nutnosti zajišťovala dost vody po celé vesnici.

Normalizační léta

R. 1970 hořel stoh u kravína Železnice. Konalo se také námětové cvičení šesti družstev.

R. 1971 vznikl požár ve vesnici a to v č.p. 36 u paní Luňákové.

R. 1972 naše družstvo obsadilo v obvodním kole soutěže druhé místo a postoupilo do kola okresního konaného v Tatobitech. Tam skončilo jedenácté z osmnácti zúčastněných družstev. Po problémech na soutěži ve Stružinci byla dána do Semil k opravě stříkačka PS-8.

R. 1975 se v Bradlecké Lhotě konala okrsková schůze. 80.výročí založení SDH bylo připomenuto na schůzi výroční.

R. 1977 dostala naše TATRA 805 nový motor.

R. 1984 byla z Roztok přivezena nová stříkačka PPS-12.

R. 1985 - 90. výročí založení SDH. Oslavy proběhli ve dnech 14.-15.9.. 14.9. se konal turnaj v odbíjené, večer byla zábava a 15.9. potom výstava požární techniky z Bradlecké Lhoty, Železnice a Lomnice nad Popelkou.

R. 1986 byla opravena stříkačka PPS-12 výzbrojnou požární ochrany v Hradci Králové.

R. 1987 se okrsková soutěž konala u nás na střelnici. Náčiní bylo zapůjčeno z Lomnice nad Popelkou a celá soutěž byla i přes nepřízeň počasí dobře organizačně zajištěna.

Téhož roku proběhlo i námětové cvičení ( u Havlíků ), při kterém byla prověřena sříkačka PS-8 i PPS-12. Hasiči také ve spolupráci s ostatními organizacemi ve vesnici uspořádali na hřišti Dětský den.

 R. 1989 likvidovali hasiči následky velké vody ve vsi.

Léta devadesátá

11.8.1990 bylo u nás námětové cvičení za účasti 7 sborů a 71 hasičů.

R. 1991 hasiči opět pořádali okrskovou soutěž, která se konala 15.6. za účasti 8 sborů na střelnici.( J. Fišera uspořádal při této příležitosti výstavu stabilních motorů ).

R. 1992 následkem silných dešťů steklo bahno z polí na obecní silnici. Pomocí stříkačky bylo spláchnuto.

R. 1993 se opravovala PPS-12 u VPÚ v Semilech. Hořela stodola u Fišerů.

R. 1994 se v Bradlecké Lhotě konala okresní konference za účasti 105 hasičů.

R. 1995 - 100. výročí založení SDH v Bradlecké Lhotě.

R. 1999 shořela střecha kravína, SDH se podílel na dohašovacích pracích.

Hasiči místního SDH dále provozovali samaritní četu, žákovské a dívčí družstvo, hráli divadlo, pravidelně pořádají ples a zájezd, odpracovali tisíce hodin při práci ve vesnici ( kulturní dům, koupaliště, dětské hřiště atd.), účastní se okrskových soutěží, konají preventivní prohlídky apod.

 Požáry ve vesnici v historii SDH:

17.12. 1900 
č.p. 14 (u Bažantů)

17. 7. 1904
 č.p. 46 (u Jana Slavíka)

17. 8. 1904
 č.p. 45 (p. Nožička)

19. 9. 1909
č.p. 60 (p. Nýdrle)

24. 4. 1923
 č.p. 8 (u Jechů)

1927
č.p. 13

28.12. 1931
č.p. 34 (stodola u Maťátků)

27. 6. 1936
č.p. 36 (stodola A. Luňák)

27. 6. 1938
č.p. 47 (Petr Kracík)

1971
č.p. 36 (pí. Luňákové)

1.11. 1993
stodola u Fišerů

27.8. 1999
kravín

Starostové sboru:

KAZDA Alois
(1895-1898)

SEDLÁČEK Josef (1899-1904)

ŠMÍD Antonín
(1905-1913)

PEKÁREK František (1914- ? )

HAVLÍK Antonín
( ? - ? )

LUŇÁK Josef
( ? -1932)

KOČÁREK Jan
(1933-1945)

SLAVÍK Jan
(1945-1954)

BLAŽEK Antonín (1954-1957)

KÚTEK Josef st.
(1957-1962)

ŠULC Vladimír
(1962-1964)

KÚTEK Josef st.
(1964-1971)

RULC Jaroslav
(1971-1982)

MORÁVEK Josef (1982-1985)

RULC Jaroslav
(1985-1990)

HERCÍK Jaroslav (1990-1991)

TOMEŠ Bohuslav (1991- )
Velitelé sboru:

LUŇÁK Josef
(1895-1906)

VÁCLAVEC Karel (1907-1926)

ŠMÍD Antonín
(1926-1939)

BENEŠ Bohuslav (1939-1949)

PLECHÁČ Frant. (1949-1954)

BAŽANT Josef
(1954-1957)

RULC Jaroslav
(1957-1958)

KOUDELKA Vlast. (1958-1984)

BLAŽEK Zdeněk
(1984-1990)

HERCÍK Jaroslav (1991-1993)

FIŠERA Jaroslav (1993- )Počet členů SDH ve vybraných letech:

Rok1895190519151931195819661971198519901995
Počet členů26272338506156605050
publikováno: 11. 11. 2020 13:57, OI Developer

Novinky z obce

Velkoobjemový kontejner

publikováno: 8. 4. 2024,

  • začíná v sobotu 27. 4. 00:00 - končí v neděli 28. 4. 00:00
  •  místo konání Kulturní dům
Velkoobjemový kontejner

BRIGÁDA Kulturní dům

publikováno: 23. 3. 2024,

  • začíná ve čtvrtek 28. 3. 14:00 - končí v pátek 29. 3. 23:59
  •  místo konání Kulturní dům
BRIGÁDA Kulturní dům